ZÁŽITKOVÝ KURZ ZA POMOCI KONĚ

06.07.2014 16:06

O KURZU

                                                    

Zážitkový kurz v překrásném přírodním prostředí zámku Lojovice nabízí další rozvoj Vašeho tvůrčího leadership potenciálu. Práce s koněm ze země otevírá nový náhled a hlubší uvědomění si vlastních manažerských kvalit a schopností. Na druhé straně vytváří i směr pro další růst Vašeho kreativního a inovativního myšlení při řízení lidských zdrojů.

Proč absolvovat právě tento kurz, když je na trhu tolik příruček o komunikaci?

Každý jsme jiný. Uplatňováním standardizovaných pouček nemusíme být pro druhé autentičtí nebo dobře čitelní. Zážitkový kurz s koněm Vám umožní intenzivní dotyk s Vaším vnitřním potenciálem. Dozvíte se, jak působíte ve své přirozenosti, čímž můžete využít Váš komunikační potenciál mnohem lépe a být tak pro ostatní velmi pozitivními komunikačními partnery.

 

 

TERMÍNY

Pro skupiny 8 - 10 osob je možno dohodnout termín dle vašich požadavků. Kurz je možno na objednávku koncipovat jako dvoudenní s dalšími doprovodnými aktivitami. 

Pro více informací prosím pište na: hrebcin-lojovice@volny.cz (Pavla Appelt)

 

NÁPLŇ KURZU

Metodika tohoto sebepoznávacího tréninku je zakotvena v dynamické interakci manažera a koně. Tato interakce probíhá ze země a bez použití jakýchkoliv pomůcek (bičů, vodítek, otěží apod.). Znalost se generuje jednak při samotném zážitku, kdy kůň slouží jako referenční partner v komunikaci, dále pak při rozboru videozáznamu vedeném expertem na psychologii komunikace – Ing. Radkem Trnkou, Ph.D.

Metodika obsahuje jak assessment, tak i zážitkovou složku. Právě tato kombinace umožňuje silný feedback a efektivní práci s leadership profily účastníků kurzu.

 

Kurz je koncipován jako jednodenní. Na objednávku může být pro skupinu minimálně osmi účastníků rozšířen na dvoudenní. Druhý den umožní uplatnit získanou znalost a zkušenost v nové interakci. Možnost opětovné interakce s koněm poskytuje jak zpětnou vazbu o zlepšení komunikace, tak i ustálení těch komunikačních postupů, které vedou k zamýšlenému cíli.

 

Systém Qi Gong propojuje tělesné i mentální cvičení. Jednoduché a fyzicky relativně nenáročné cviky harmonizují aktuální psychické rozpoložení a zároveň zbystřují smysly a zvyšují koncentraci. Právě díky tomuto cvičení můžete zlepšit efektivitu práce a plnění svých vizí a cílů.

 

PROGRAM

Harmonogram jednodenního kurzu

 

9.00 hod                      Sraz účastníků na nádvoří zámku v Lojovicích

 

9.10 – 11.50                Praktické individuální cvičení s koněm / Skupinové lekce Qi Gong

 

12.00 – 13.30             Oběd

 

13.30 – 16.30             Rozbor komunikačních projevů a analýza videozáznamu

 

Pozn.: Po celou dobu kurzu bude účastníkům k dispozici voda, káva nebo čaj.