Zámek Lojovice

HISTORIE

První zmínka o vsi je z roku 1318. Tvrz v Lojovicích se poprvé připomíná v roce 1509. V roce 1596 přestavěna v renesanční sídlo. Pozůstatky tvrze jsou dodnes patrné ve zdivu pravého křídla zámku.
Roku 1710 získal Lojovice lékař Jan František Löw z Erlsfeldu. Löwův syn Jan Josef započal roku 1750 s přestavbou renesanční stavby a vystavěl trojkřídlý jednopatrový barokní zámek. Byl kryt mansardovou šindelovou střechou s vykýřky. Mohutnější pravé křídlo završila věžička. Součástí novostavby byla kaple P. Marie, která zabírala větší část levého zámeckého křídla. U zámku byla zřízena zahrada obehnaná kamennou zdí.
Roku 1869 získal zámek továrník František Ringhoffer. Do dnešní podoby byl zámek upraven v letech 1902 – 1903, kdy byla zrušena kaple a přeměněna v obytné místnosti, šindelová krytina byla nahrazena taškovou a byla opravena barokní fasáda.

1945-1947 AKCE ZÁMKY

Během okupace Československa se P. Pitter a O. Fierzová snažili pomáhat židovským rodinám a se svými spolupracovníky se zajímali o bezprostřední pomoc dětem v poválečném období. Hned po osvobození získal P. Pitter pověření zdravotně sociální komise České národní rady a zahájil akci zámky".  Na zámcích Štiřín, Olešovice, Kamenice a Lojovice a v penzionu v Ládví (vše v okolí Prahy), které přeměnil na ozdravovny, soustředil děti různých národností z německých koncentračních táborů i z českých internačních táborů.

 

SOUČASNOST A NAŠE PLÁNY DO BUDOUCNOSTI

Zámek od roku 2004 naše rodina obývá,  společně se 4 ha zámeckým parkem a lesem tvoří jedinečný komplex, vhodný jak pro obytné účely, tak pro rozvoj dalších aktivit, jako je kvalitní jezdecký klub s ustájením koní a veškerým zázemím pro drezurní ježdění. Přestože se areál zámku nachází pouhých 15 km od Prahy,  je obklopen panenskou přírodou, lesy a lukami. Máme to tu rádi :-)

PROHLÍDKY ZÁMECKÉHO AREÁLU

Komentované prohlídky areálu se konají každou první neděli v měsíci od května do srpna, vždy od 10.00  a 11.00 hodin.